Adresas: Vijoklių g. 40 - 1, Ramučių k.

Matavimai pagal numatytus reikalavimus

Paslaugos

Matavimai

Atliekame elektrinius matavimus.

Turite klausimų?

Jei nerandate atsakymų į klausimus, galite susisiekti dėl konsultacijos.

Apie paslaugą

Atliekame matavimus:

  • Elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimai. Patikrinama ar objekto laidų ir kabelių izoliacijos varža atitinka taisyklėse nurodytus reikalavimus, tai yra ar saugu juos eksploatuoti.
  • Grandinės „fazė-nulis“ matavimai. Šie „fazė-nulis“ pilnutinės varžos matavimai parodo ar naudojamame tinkle apsauga išjungs pažeistą tinklą per nustatytą laiką (<0,2 sekundės).
  • Pereinamųjų kontaktų varžų matavimai. Parodo gerai ar blogai sujungti tarpusavyje laidai, ar gerai jie prijungti prie įrengimų.
  • Įžeminimo kontūrų varžų matavimai. Leistina varža ne daugiau 10 omų
Kaina
Šių paslaugų kaina sutartinė.
Dokomentacija
Užsakovams pageidaujant, paruošiame reikiamą dokumentaciją, atstovaujame juos Valstybinėje Energetikos Inspekcijoje priduodant objektą (gaunant pažymą).

 

Pažyma išduodama, kai VEI užmokama už suteiktą paslaugą.

Pažymą iš VEI gauna ir AB LESTO.

Pažymos gavimas

Asmuo, norėdamas gauti pažymą apie elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą, kad įrengimai būtų prijungti prie veikiančių elektros tinklų, turi visus dokumentus pateikti VEI teritoriniam skyriui, kurio aptarnavimo zonoje yra statinys.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti VEI:

  • Elektros skirstomųjų tinklų išduotas prisijungimo prie elektros tinklų technines sąlygas arba elektros tinklo nuosavybės ribų aktą.
  • Elektros grandinių varžų matavimų, kuriuos atliko ūkio subjektas, turintis VEI galiojantį atestatą, suteikiantį teisę vykdyti elektros įrenginių eksploatavimo darbus.
  • Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių montavimo darbus, pažymą, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse numatytus reikalavimus.
  • Siekiant pripažinti pastatus tinkamai naudoti, turi būti pateiktas suvestinis inžinerinių tinklų planas.
  • Prašymą dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos išdavimo.